ceník likvidace odpadů od 01.04.18

ÓD           ODPAD                                                                                                Cena / jedn.

150 101     papírové a lepenkové obaly                                                                  1 900,-- Kč / t
150 102     plastové obaly                                                                                       1 900,-- Kč / t
150 103     dřevěné obaly                                                                                       1 900,-- Kč / t
150 106     směsné obaly (odpad z obalů)                                                              1 900,-- Kč / t
170 101.1  beton bez příměsi                                                                                    120,-- Kč / t
170 101.2  beton s příměsí - železobeton                                                                 400,-- Kč / t
170 102     cihly                                                                                                          350,-- Kč / t
170 107     čistá stavební suť                                                                                     350,-- Kč / t
170 201     dřevo - čisté                                                                                              750,-- Kč / t
170 302     asfaltové směsi                                                                                         250,-- Kč / t
170 504     zemina , kamení                                                                                      350,-- Kč / t
170 508     štěrk ze železničního svršku                                                                 1 300,-- Kč / t
170 604     izolační materiály ( izolace, lepenka )                                                   2 000,-- Kč / t

170 802     stavební materiály na bázi sádry ( sádrokarton )                                  2 000,-- Kč / t
170 904     směsné stav. a demol.odpady   ( netříděná suť)                                  1 500,-- Kč / t
170 904.1  směsné stav. a demol.odpady- okenní rámy bez skel                         1 600,-- Kč / t
170 904.2  směsné stav. a demol.odpady- okna vč. skel a žaluzií                        2 000,-- Kč / t
200 201     větve, pařezy ...  1m3 / 150,-                                                                1 200,-- Kč / t
200 307     netříděný odpad objemný směsný (vyklízečky)                                    1 950,-- Kč / t

PRONÁJEM KONTEJNERU:
            A.    první 3 dny zdarma, od 4. dne ....                                                              50,-- Kč / den
            B.    stálý pronájem                                                                                           60,-- Kč / den

POKUTA ZA NEVHODNÝ ODPAD                                                                           900,-- Kč

 

*  všechny ceny jsou uvedeny bez DPH                                            *platnost od  01. 04. 2018