ceník likvidace odpadů

KÓD           ODPAD                                                                                                Cena / jedn.

030 105     piliny, hobliny, odřezky, dřevotříska, dýha                                             1 200,-- Kč / t
070 213     plasty                                                                                                     1 400,-- Kč / t
150 101     papírové a lepenkové obaly                                                                   1 400,-- Kč / t
150 102     plastové obaly                                                                                       1 400,-- Kč / t
150 103     dřevěné obaly                                                                                       1 350,-- Kč / t
150 106     směsné obaly (odpad z obalů)                                                             1 400,-- Kč / t
150 107     skleněné obaly                                                                                      1 640,-- Kč / t
150 109     textilní obaly                                                                                          1 400,-- Kč / t
160 120     auto sklo                                                                                               1 280,-- Kč / t
160 122     odpad z autovrakovišť                                                                          1 250,-- Kč / t
170 101.1  beton bez příměsi                                                                                   120,-- Kč / t
170 101.2  beton s příměsí - železobeton                                                                400,-- Kč / t
170 102     cihly                                                                                                         120,-- Kč / t
170 107     čistá stavební suť                                                                                    300,-- Kč / t
170 201.1  dřevo - čisté                                                                                             700,-- Kč / t
170 201.2  dřevo - lakované,mořené,barvené,znečištěné                                     1 450,-- Kč / t
170 202     čisté sklo stavební, nezařazené sklo                                                   1 460,-- Kč / t
170 302     asfaltové směsi                                                                                       150,-- Kč / t
170 504     zemina , kamení                                                                                      150,-- Kč / t
170 508     štěrk ze železničního svršku                                                                   650,-- Kč / t
170 604     izolační materiály ( izolace, lepenka )                                                   1 400,-- Kč / t

170 802     stavební materiály na bázi sádry ( sádrokarton)                                   1 460,-- Kč / t
170 904     směsné stav. a demol.odpady                                                                 850,-- Kč / t
170 904.1  směsné stav. a demol.odpady- okenní rámy bez skel                         1 100,-- Kč / t
170 904.2  směsné stav. a demol.odpady- okna vč. skel a žaluzií                        1 550,-- Kč / t
180 104     zdravotnický odpad nekontaminovaný (pleny)                                            7,-- Kč / kg
200 108     biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen (jídlo)                              2,8  Kč / kg
200 201     větve, pařezy                                                                                            650,-- Kč / t
200 301     komunální odpad (popelnice)                                                                1 200,-- Kč / t
200 303     uliční smetky                                                                                             500,-- Kč / t
200 307     netříděný odpad objemný směsný (vyklízečky)                                     1 450,-- Kč / t

PRONÁJEM KONTEJNERU:
            A.    první 3 dny zdarma, od 4. dne ....                                                              50,-- Kč / den
            B.    stálý pronájem                                                                                           30,-- Kč / den

POKUTA ZA NEVHODNÝ ODPAD                                                                           800,-- Kč

 

*  všechny ceny jsou uvedeny bez DPH                                            *platnost od 18.11.2015