Obrázek Finlay - třídička drcené stavební sutě
Finlay - třídička drcené stavební sutě

  třídička    -   3 frakce

 

  Cena práce:                               60,-- Kč / t

  Doprava na místo:                    dle ceníku přepravce (podvalník)

  (cena bez DPH)

 

Kontakt:  

 mob:             723 577 272          František Drešer

 fax:               485 107 746           provozovna

 tel/fax:           482 732 021         účtárna

 e-mail:          perena@volny.cz